ร่วมงานลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร่วมงานลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

🎋กองบริการการศึกษา 🎋ร่วมงานลงแขกเกี่ยวข้าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
🎋วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ แปลงนาโครงการเรียนรู้เกษตรพอเพียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) กองบริการการศึกษา นำโดย นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการ กองบริการการศึกษา นำบุคลากรเข้าร่วมงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พื้นที่ 7 ไร่ เพื่อร่วมสืบสาน รักษาไว้ซึ่ง ประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสาน ให้คงสืบต่อไป

ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 2 มกราคม 2563 | อ่าน : 287