สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม

สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม

🔷️วันที่ 4 และ 5 มกราคม 2563 ณ อาคารกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา นำโดยผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ 🏆ได้ร่วมจัดสอบ TCAS รอบ 1 สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม

ภาพ : สราญพร แสงห้าว

ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา


ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 14 มกราคม 2563 | อ่าน : 491