กองบริการการศึกษา จัด KM TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

กองบริการการศึกษา จัด KM TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

กองบริการการศึกษา จัด KM TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา นำโดย นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานในการจัด โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ประเภทโครงการต่าง ๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ โดยมี ผู้ประสานงานคณะ/ วิทยาลัย และ บุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 คน

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 นี้ และเพื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ มีความเข้าใจในการรายละเอียด และเอกสารในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ข้อมูล และผลการสอบสัมภาษณ์ถูกต้อง เพื่อให้การสอบสัมภาษณ์ในทุกคณะ/ วิทยาลัย เป็นไปทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทันตามกำหนดเวลา

ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธ์
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 14 มกราคม 2563 | อ่าน : 412