กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

วันที่ 30-31ม.ค.63 กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยในวันที่ 29 ม.ค.63 บุคลากรกองบริการการศึกษา ได้จัดเตรียมสถานที่ โดยการขนย้ายและติดตั้ง อุปกรณ์ เพื่อเตรียมทำการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรทุกคณะ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มมส แนะแนวการศึกษา และสร้างกิจกรรมแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา ให้แก่นักเรียน คุณครูแนะแนว ผู้บริหารสถานศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คาดเข้าร่วมงานนับหมื่นคน
ภาพ/ข่าว/ประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 26 มีนาคม 2563 | อ่าน : 252