จัดประชุมปรับแผนการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

จัดประชุมปรับแผนการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

กองบริการการศึกษา จัดประชุมปรับแผนการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษา จัดประชุมปรับแผนการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธาน พร้อมทั้งคณบดี ผู้บริหารแต่ละคณะ พร้อมบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน เพื่อร่วมกันวางแผนและปรับกลยุทธ์ เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563
ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธ์
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 26 มีนาคม 2563 | อ่าน : 306