กองบริการการศึกษา ร่วมงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

กองบริการการศึกษา ร่วมงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กองบริการการศึกษา นำโดย นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ นำบุคลากรกองกองบริการการศึกษา ร่วมงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ร่วมขบวนแห่พระอุปคุต และขบวนแห่ผะเหวดสันดร 13 กัณฑ์
ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองกองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 14 เมษายน 2563 | อ่าน : 248