มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้นิสิตผ่อนผันการชำระค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้นิสิตผ่อนผันการชำระค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19


ภาพข่าวที่มา : กองทะเบียนและประมวลผล | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 14 เมษายน 2563 | อ่าน : 3607