แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการดำเนินร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการดำเนินร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-16.30 ณ ห้องประชุมกองบริกองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา นำโดย นางทิพวรรรณ เจริญศักดิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิทรรศการตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการดำเนินร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 และวางแผนการดำเนินงานการจัดงานในครั้งต่อไป
ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และวางแผนกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ได้นิสิตเข้าศึกษาตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
📸 ภาพ : สราญพร แสงห้าว , อาภัสรา วุฒิพันธุ์
💻 ข่าว,ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริกองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 31 สิงหาคม 2563 | อ่าน : 152