มมส แนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มมส แนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

👩‍🎓มมส แนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ⭐
👩‍🎓 วันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนโดยมี นางศิโรวรรณ อินศร ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และนางอัปสร ศรีจันลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กองบริการการศึกษา บรรยายเรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูแนะแนว และนักเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้รับการดูแล การต้อนรับที่ดีเยี่ยมจากโรงเรียน
ผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา 043-754377 หรือ 043754333 ต่อ 1201-1204 เว็บไซต์ https://admission.msu.ac.th/ และแฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ภาพบรรยากาศแนะแนวการศึกษา จากเรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ภาพ : อนันต์ ปินะเต/ สราญพร แสงห้าว/ประกาศศิต ไชยโยราช
ข่าว: ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา / จิรภา สีหนาท

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 24 ตุลาคม 2563 | อ่าน : 268