ประชุม เตรียมจัดงาน MSU OPEN HOUSE 2020

ประชุม เตรียมจัดงาน MSU OPEN HOUSE 2020

📌ประชุม เตรียมจัดงาน MSU OPEN HOUSE 2020
⭐วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ได้มีการจัดประชุมวางแผนการจัดงาน MSU OPEN HOUSE 2020 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ , ผู้อำนวยการกองต่างๆ และบุคลากรผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนกำหนดแนวทางในการจัดงาน MSU OPEN HOUSE 2020 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 นี้
📸 ภาพ/ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 3 พฤศจิกายน 2563 | อ่าน : 256