การพิจารณาจำนวนผู้สมัครในโครงการเด็กดีมีที่เรียน

การพิจารณาจำนวนผู้สมัครในโครงการเด็กดีมีที่เรียน

📌วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง SC3-202 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและตัวแทนทุกคณะเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน
✌ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาจำนวนผู้สมัครในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ที่มีผู้สมัครจากทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อให้ได้นิสิตใหม่ตรงตามความรู้ความสามารถของแต่ละคณะมากที่สุด โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นี้
👩‍🎓สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา 043-754377 หรือ 043754333 ต่อ 1201-1204 เว็บไซต์ https://admission.msu.ac.th/ และแฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham university
📸 ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
🎬 ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มกราคม 2564 | อ่าน : 100