กองบริการการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมงาน MSU Open House 2020

กองบริการการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมงาน MSU Open House 2020

🏆กองบริการการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อม โค้งสุดท้าย🏠 งาน MSU Open House 2020
📌วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องSC3-202 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อม โค้งสุดท้าย งาน MSU Open House 2020 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ และตัวแทนคณะ หน่วยงาน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน เข้าร่วมประชุม กว่า 40 ท่าน
⭐สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้าย และกำกับติดตามงาน MSU Open House 2020 ระดับคณะทุกคณะ เพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุด ในการเข้าศึกษาดูงานของนักเรียนจากทั่วประเทศกว่า 16,000 คน ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 นี้
📸 ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
🎬 ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มกราคม 2564 | อ่าน : 129