กองบริการการศึกษา ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดสอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

กองบริการการศึกษา ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดสอบสัมภาษณ์  โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

วันนี้ 26 ธันวาคม 2563 กองบริการการศึกษา ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดสอบสัมภาษณ์ 🚩โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) มีนักเรียนมีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น จำนวน 207 คน พร้อมผู้ปกครองที่พานักเรียนมาสอบจำนวนมาก
🚩 ส่วนในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 จะมีการสอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่)
😷 ในการจัดสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ กองบริการการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานรับสมัคร ได้จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม บริการแก่ผู้ปกครอง
👩‍🎓 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอต้อนรับน้องๆ นักเรียน และท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์ , ขวัญธิดา ไชยศิลา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มกราคม 2564 | อ่าน : 124