มมส ประชุมพิจารณาผลการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

มมส ประชุมพิจารณาผลการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

มมส ประชุมพิจารณาผลการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
✌วันนี้ (27 ธันวาคม 2563) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา ร่วมกับกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้แทนทุกคณะ 19 คณะ จำนวน 120 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธาน
วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปสัฒนธรรม หลังจากที่มีการสอบสัมภาษณ์ในช่วงเช้า และคณะกรรมการได้พิจารณาจาก ClipVDO ของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้นจำนวน 175 คนเรียบร้อยแล้ว
🚩 หลังจากนี้ กองบริการการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นี้ ทาง http://admission.msu.ac.th
ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มกราคม 2564 | อ่าน : 275