ช่องทางการติดต่อมหาวิทยาลัมหาสารคาม สำหรับนิสิตใหม่

ช่องทางการติดต่อมหาวิทยาลัมหาสารคาม  สำหรับนิสิตใหม่

????ช่องทางการติดต่อมหาวิทยาลัมหาสารคาม ?????????สำหรับนิสิตใหม่
? รายงานตัว/ชำระค่าธรรมเนียม ติดต่อ กองทะเบียนและประมวลผล ?? 043-719888-9 ???? https://reg.msu.ac.th/registrar/home.asp
?หอพัก/โอนย้ายทะเบียนบ้าน ติดต่อ สำนักงานหอพัก ?? 043-754333 ต่อ 2111 043-754418 และ 043-754305 ???? https://dorm.msu.ac.th/home1/
? กู้ยืม กยศ ติดต่อ กองกิจการนิสิต http://www.sa.msu.ac.th/samsunew/ ?? 043-754408 043-754333 ต่อ 7210-7214
? สั่งซื้อเครื่องแบบนิสิต ???? https://msuoutlet.msu.ac.th/ ?? 089-9412645
????????? เข้าศึกษาปริญญาตรี ทุกรอบ ติดต่อ กองบริการการศึกษา ?? 043-754377 ศึกษารายละเอียด ???? http://acad.msu.ac.th/th/ ????Fan page https://www.facebook.com/acadmsu
กรุณาโทรศัพท์ ติดต่อ ในวันเวลาราชการ หรือคลิกลิงค์ด้านบนแต่ละหน่วยงาน

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มิถุนายน 2564 | อ่าน : 162