บุคลากรกองบริการการศึกษาสวมใส่ผ้าไทย

บุคลากรกองบริการการศึกษาสวมใส่ผ้าไทย

บุคลากรกองบริการการศึกษา นำโดย ผู้อำนวยการ ศิโรวรรณ อินศร พร้อมบุคลากร สวมใส่ผ้าไทย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 18 มิถุนายน 2564 | อ่าน : 113