กองบริการการศึกษา เราคือหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษา มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ หลักสูตร คณะสาขา แนะแนวการศึกษา รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบริการการศึกษา เราคือหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษา มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์  หลักสูตร คณะสาขา แนะแนวการศึกษา รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    กองบริการการศึกษา เราคือหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษา มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ หลักสูตร คณะสาขา แนะแนวการศึกษา รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   10 กว่าปีที่ผ่านมา มมส เรามียอดผู้สมัครหลายหมื่นคน แต่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหมื่นต้นๆ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานเรา ที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากเพียงนี้ เราชาวกองบริการการศึกษา ซึ่งนำโดย ท่านผู้อำนวยการ นาง ศิโรวรรณ อินศร  พร้อมเดินหน้าพัฒนางาน สร้างกลยุทธ์ เราขอเป็นฟันเฟืองส่วนหนึ่ง เพื่อขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 7 กรกฎาคม 2564 | อ่าน : 103