กองบริการการศึกษาร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน

กองบริการการศึกษาร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน

กองบริการการศึกษาร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา และร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ผู้อำนวยการบริการการศึกษา นางศิโรวรรณ อินศร นำทีมบุคลากร กองบริการการศึกษา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 และร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 14 สิงหาคม 2564 | อ่าน : 60