ตรวจเยี่ยม กองกิจการนิสิต

ตรวจเยี่ยม กองกิจการนิสิต

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กองบริการการศึกษา นำโดย นางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และทีมงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยม กองกิจการนิสิต  ตามตัวชี้วัด การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือในการสวมผ้าไทยจากทางกองกิจการนิสิตเป็นอย่าง

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 14 สิงหาคม 2564 | อ่าน : 53