กองบริการการศึกษา เข้าพบท่านอธิกาารบดี เพื่อรับนโยบายการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่

กองบริการการศึกษา เข้าพบท่านอธิกาารบดี เพื่อรับนโยบายการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่

กองบริการการศึกษา เข้าพบท่านอธิกาารบดี เพื่อรับนโยบายการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ รูปแบบออนไลน์เชิงรุก
???? วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษา นำโดยนางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์กองบริการการศึกษา เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหารือ วางแผน และรับนโยบาย การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเปิดรับสมัคร ในเดือนกันยายน 2564 นี้เป็นต้นไป
????สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลการรับสมัคร ติดตามได้ทาง Fan page เรียนต่อ มมส Mahasarakham university หรือติดต่อหน่วยงานรับสมัคร กองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043 754 377
ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 3 กันยายน 2564 | อ่าน : 41