กองบริการการศึกษา มมส ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

 กองบริการการศึกษา มมส ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

    กองบริการการศึกษา มมส ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565  โครงการเด็กดีมีที่เรียน 
    วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม กองบริการการศึกษา นำโดย นางขวัญสิริ ศรีจันลี หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา พร้อมบุคลากร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2565 โดยมีคุณกรวิกา เทียมวงษ์ นักวิชการศึกษา ชำนาญการ บรรยายข้อมูล การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน
    โดยการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  เข้าร่วม 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลการรับสมัครในโครงการเด็กดีมี่ที่เรียน ซึ่งมีสถาบันการศึกษาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด 9 สถาบัน ได้แก่ 

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
 • วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 
 • วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 
 • วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 

    ซึ่งแต่ละสถาบันได้บรรยายให้ข้อมูลการรับสมัคร ให้ครูแนะแนว และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา รับทราบข้อมูล เพื่อดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนต่อไป 


ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์ 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 20 กันยายน 2564 | อ่าน : 80