เตรียมความพร้อมออนไลน์ TCAS MSU65มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 4,000 กว่าท่าน

เตรียมความพร้อมออนไลน์ TCAS MSU65มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 4,000 กว่าท่าน

     
     เตรียมความพร้อมออนไลน์ TCAS MSU65มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 4,000 กว่าท่าน นำโดย นางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ สำหรับงานแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการเด็กดีมีที่เรียน  โดยจะมีการจัดกิจกรรมนี้ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 นี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนจากทั่วประเทศแล้ว  4,000 กว่าท่าน

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 7 ตุลาคม 2564 | อ่าน : 33