กองบริการการศึกษา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564

กองบริการการศึกษา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564


     กองบริการการศึกษา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564
     วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) นางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากร ได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564



     ภาพ : สราญพร แสงห้าว
     ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา


ภาพข่าว



ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 7 ตุลาคม 2564 | อ่าน : 40