มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการเด็กดีมีที่เรียน

มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการเด็กดีมีที่เรียน


    มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการเด็กดีมีที่เรียน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา จัดประชุมเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต อาจารย์ ดร.โรจนี หอมชาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ นางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และผู้บริหารทุกคณะเข้าร่วมการประชุม จำนวน 50 ท่าน หลังจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 โครงการแรกของปี คือ รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน ในช่วงวันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา มีนักเรียนจากทั่วประเทศสนใจสนใจสมัครเรียน เป็นจำนวนมากถึง 6,261 คน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเข้าเรียนตามคณะ/สาขาที่สมัคร  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ทาง www.msu.ac.th ต่อไป นอกจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน แล้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปิดรับสมัคร 
   ???? รอบที่ 1 #Portfolio โครงการกีฬา, โครงการศิลปวัฒนธรรม และอีก 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ รับสมัคร วันที่ 1 - 20 ธ.ค. 64 
   ???? รอบที่ 2 #Quota รับสมัคร วันที่ 5 ม.ค. - 28 ก.พ. 65 
   ???? รอบที่ 3 #Admission รับสมัคร วันที่ 2 - 10 พ.ค. 65 
   ???? รอบที่ 4 #DirectAdmission รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 - 12 มิ.ย. 65 สนใจเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดตาม Fan page เรียนต่อ มมส Mahasarakham University หน่วยงานรับสมัคร : กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 1201-1204 


     ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์  
     ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 15 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน : 75