กองบริการการศึกษาเตรียมจัด 2 งานใหญ่

กองบริการการศึกษาเตรียมจัด 2 งานใหญ่


     กองบริการการศึกษา เตรียมจัด 2 งานใหญ่ วันนี้(7มกราคม 2565) กองบริการการศึกษา มมส เตรียมจัดงานแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ?รอบที่ 2 Quota? ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 และวันที่ 9 มกราคม 2565 จะจัดกิจกรรม MSU OPEN HOUSE 2021 ในรูปแบบออนไลน์  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องได้รับการตรวจ ATK ทุกวัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์การตรวจจากโรงพยาบาลสุทธาเวช ในครั้งนี้


ภาพ : ขวัญธิดา ไชยศิลา, สราญพร แสงห้าว  
ข่าว : ขวัญธิดา  ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 7 มกราคม 2565 | อ่าน : 33