งานนัดพบแรงงานและโลกอาชีพ

งานนัดพบแรงงานและโลกอาชีพ


     กองบริการการศึกษา เดินทางเข้าจัดสถานที่ งานนัดพบแรงงานและโลกอาชีพ ณ เทอร์มินอลฮอลชั้น 4  ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทะวไป ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ รับคำปรึกษาด้านอาชีพ ทราบข้อมูลด้านการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้น ในวันที่ 3 สืงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา ท่านที่สนใจ สามารถมาปรึกษา รับข้อมูลการศึกษา ได้ที่บูธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 2 สิงหาคม 2565 | อ่าน : 203 ครั้ง