กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน งานนัดพบแรงงานและโลกอาชีพ

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน งานนัดพบแรงงานและโลกอาชีพ


     กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน งานนัดพบแรงงานและโลกอาชีพ ณ เทอร์มินอลฮอลชั้น 4  ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประมาณ 5,000 คน ในงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับปริญญาตรี การรับสมัครเข้าศึกษา  ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ พร้อมกันนี้ยังได้เข้าพบสถานประกอบการเพื่อสร้างเครือข่ายในการฝึกงาน สหกิจศึกษา และหาตำแหน่งงานว่างให้บัณฑิต มสส ซึ่งมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในบูธมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างล้นหลาม 

ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์ 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 3 สิงหาคม 2565 | อ่าน : 216 ครั้ง