เตรียมความพร้อมก่อนเข้า มมส

เตรียมความพร้อมก่อนเข้า มมส


     เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 ? 16.30 น. กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จาก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 265 คน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และ คณะผู้บริหารคณะสาธารณาสุขศาสตร์ ร่วมต้อนรับ
     ในกิจกรรมได้มีการแนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีการบรรยายให้ข้อมูลเรื่องแนวทางการสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชม คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะการบัญชีและการจัดการ โดยมีตัวแทนคณะดังกล่าวให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน ได้สนใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป


ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์, จิรภา สีหนาท, ขวัญธิดา ไชยศิลา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลาภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 25 สิงหาคม 2565 | อ่าน : 93