มมส แนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียน TCAS MSU66

มมส แนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียน TCAS MSU66


     วันนี้ (26 ตุลาคม 2565) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,120 คน  จาก 34 โรงเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ซึ่งท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมงานด้วยความเป็นกันเอง พร้อมเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคน ได้มุ่งเข้าศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชาที่ตนเองถนัด นอกจากนี้ยังได้มีการให้ข้อมูล เรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 ในระบบ TCAS MSU66 บรรยายโดยนางสาวขวัญธิดา  ไชยศิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยอาจารย์ทุกคณะทั้งหมด 19 คณะ ได้บรรยายให้ข้อมูลแนะแนวการศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจในเรียนต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปิดรับสมัคร ในแต่ละรอบ ดังนี้
  • รอบ 1 Portfolio สมัครวันที่ 11-30 พ.ย.65
  • รอบ 2 Quota สมัคร ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ม.ค.-15 ก.พ.66 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มี.ค.-10 เม.ย.66 
  • รอบ 3 Admission สมัครวันที่ 7-13 พ.ค.66 
  • รอบ 4 Direct Admission สมัครครั้งที่ 1 วันที่ 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66 ครั้งที่ 2 วันที่ 8-12 มิ.ย.66
     ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ที่ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4377 อัตโนมัติ 043-719800 ต่อ1201,1202,1203 และ1204 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ แฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham university


ภาพ : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลาภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 27 ตุลาคม 2565 | อ่าน : 80