สวัสดีปีใหม่ 2566 กองบริการการศึกษา

สวัสดีปีใหม่ 2566 กองบริการการศึกษา


     สวัสดีปีใหม่ 2566 กองบริการการศึกษา เข้าพบท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล และท่านผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขอพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุข ด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่สมปรารถนาทุกประการเทอญ

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 6 มกราคม 2566 | อ่าน : 63 ครั้ง