กองบริการการศึกษา ขอแสดงความยินดี ท่านผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางศิโรวรรณ อินศร

กองบริการการศึกษา ขอแสดงความยินดี ท่านผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางศิโรวรรณ  อินศร


     กองบริการการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางศิโรวรรณ  อินศร  ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แต่งตั้งเป็น  ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ อีกตำแหน่งหนึ่ง

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 10 มกราคม 2567 | อ่าน : 57 ครั้ง