กองบริการการศึกษา Live สด Pr รับสมัครรอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กองบริการการศึกษา Live สด Pr รับสมัครรอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     กองบริการการศึกษา Live สด Pr รับสมัครรอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง B412 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรม Live สด ผ่าน Fan page เรียนต่อ มมส Mahasarakham university  แนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จันทร์ทิพย์  กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ , รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้  และนางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ให้การรกำกับดูแล 
     โดยมีวิทยากรบรรยายเรื่อง TCAS MSU67 และเรื่องการรับสมัครรอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางสาวขวัญธิดา  ไชยศิลา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ และ นางสาวจิรภา สีหนาท นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ บรรยายให้ข้อมูล
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปิดระบบรับสมัคร รอบ 2 Quota (รับผู้ที่เรียนที่เรียนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) 
ครั้งที่ 1 สมัครวันที่ 8 ม.ค. - 15 ก.พ. 67
ครั้งที่ 1 สมัครวันที่ 15 มี.ค. - 15 เม.ย. 67
สมัครทาง https://admission.msu.ac.th
สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส 043-754377 ในวันเวลาราชการ


ภาพ : มานิตย์ สารคำ
ข่าว : ขวัญธิดาไชยศิลา


ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 10 มกราคม 2567 | อ่าน : 65 ครั้ง