มมส จัดกิจกรรม "เอิ้นน้องมาติว" ภายใต้โครงการพี่สอนน้องมีที่เรียน

มมส จัดกิจกรรม


     มมส จัดกิจกรรม "เอิ้นน้องมาติว" ภายใต้โครงการพี่สอนน้องมีที่เรียน
วันนี้ (7 มกราคม 2567) ไทมอ กลุ่มนิสิตอิสระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาราจักร (กอ.รมน.) และยุวชนประชาธิปไตย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม "เอิ้นน้องมาติว" ภายใต้โครงการพี่สอนน้องมีที่เรียน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (500 ที่นั่ง) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่มา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 10 มกราคม 2567 | อ่าน : 83 ครั้ง