กองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม เป็นส่วนหนึ่ง ในการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมปกป้องและถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม เป็นส่วนหนึ่ง ในการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมปกป้องและถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นำบุคลากรกองบริการการศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม ชาว มมส ร่วมปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนมากที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ข่าว : ขวัญธิดาไชยศิลา
ภาพ : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 16 พฤษภาคม 2567 | อ่าน : 55 ครั้ง