ม.มหาสารคาม ประชุมเตรียมจัดสอบสัมภาษณ์ นิสิตใหม่ รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1

ม.มหาสารคาม ประชุมเตรียมจัดสอบสัมภาษณ์ นิสิตใหม่ รอบที่ 2  Quota  ครั้งที่ 1


     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 ? 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษา จัดประชุมพิจารณาจำนวนเรียกรับ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567  รอบที่ 2 Quota  ครั้งที่ 1  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้, นางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยรองคณบดีและผู้บริหารฝ่ายวิชาการทุกคณะเข้าร่วมประชุม และบุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวน 60 คน
     โดยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการเปิดรับสมัคร ในช่วงวันที่  8 มกราคม - 15  กุมภาพันธ์  ปรากฏว่ามีนักเรียนสมัครมามากนับหมื่นคน ซึ่งในวันที่ 
4 มีนาคม 2567  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ยืนยันสิทธิ์ คัดกรองในระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับสาขาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาจำนวนเรียกรับ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร ในรอบถัดไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเปิดรับสมัคร รอบที่ 2 Quota  ครั้งที่ 2   ในวันที่ 15  มีนาคม - 15 เมษายน 2567ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์ 
ข่าว : ขวัญธิดาไชยศิลา


ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 16 พฤษภาคม 2567 | อ่าน : 60 ครั้ง